4 czerwiec 2011 r.
zwiedzanie Centrum Nauki "Kopernik",
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spacer po £azienkach.