3-5 listopada 2011 roku, Seminarium w Borkach
Geodezja wspó³czesna w produkcji i administracji.cn3895.JPG
ascn3883.JPG
bcn3938.JPG
rscn3961.JPG
dscn3838.JPG
dscn3844.JPG
dscn3858.JPG
dscn3868.JPG
dscn3871.JPG
dscn3875.JPG
dscn3876.JPG
dscn3877.JPG
dscn3881.JPG
dscn3885.JPG
dscn3894.JPG
dscn3896.JPG
dscn3899.JPG
dscn3903.JPG
dscn3906.JPG
dscn3908.JPG
dscn3918.JPG
dscn3922.JPG
dscn3926.JPG
dscn3927.JPG
dscn3943.JPG
rscn3871.JPG
rscn3947.JPG
rscn3949.JPG
rscn3951.JPG
rscn3954.JPG
rscn3955.JPG